قوانین

قوانین بازی §1 کاربران قبل از ثبت نام در بازی مزرعه رایگان من، می بایستی شرایط استفاده را قبول داشته باشند.

§2 بازی مزرعه رایگان من، بین کاربران ارتباط متقابل ایجاد می کند. آنها مسئول اعمال خود هستند. موارد شهوت انگیز، نژاد پرستی، توهین و یا محتوای غیرقانونی مجاز نمی باشد و موجب حذف اکانت بازیکن می شود. بکار بردن موارد دیگر نیز که چنین نتایجی را داشته باشد نیز به عنوان سوء استفاده از سرویس تلقی می گردد.
§3 هیچ کاربر ادعایی جهت استفاده از بازی مزره رایگان من نخواهد داشت و سازنده بازی این حق را بر خود محفوظ می دارد تا در مواردی که نقض قوانین مشاهده شد، نسبت به جلوگیری از دسترسی کاربر و یا حذف اکانت افدام نماید.
§4 تقلب ها:
(1) هر بازیکن تنها یک اکانت می تواند داشته باشد. بنابراین داشتن چندین اکانت در بازی خلاف قوانین است.
(2) هدیه دادن، تعویض اعتبار و یا معامله بواسطه بازی برای کسب سود در خارج از بازی مجاز نیست. در صورت کشف چنین مواردی، اکانت حذف می گردد.
(3) مبادلات بین کاربران مذکور، به خصوص مواردی که سودی نصیب طرف مقابل می شود، با دقت بررسی می شود.
(4) ایرادات بازی می بایستی گزارش داده شوند و این کار هیچگونه منفعتی ندارد.
به طور کلی هرگونه استفاده از نواقص بازی و انحرافات موجب حذف اکانت کاربر خاطی می شود. §5 استفاده از ربات و یا هرگونه نرم افزار جانبی برای استفاده در بازی ممنوع می باشد و با کاربر مذبور برخورد می گردد.
§6 مزرعه رایگان من فرض را بر این می گذارد که هیچگونه خسارتی به کاربران وارد نمی شود و ادعایی در این باره نخواهند داشت.
§7 عضویت بازیکن بواسطه حذف اکانت توسط کاربر و یا مدیر بازی در هر زمان ممکن امکان پذیر است.
§8 دستورات داده شده توسط مدیران و یا ناظمین بازی می بایستی با یکدیگر تطابق داشته باشند.
§9 آیتم های مجازی بازی نباید توسط پول واقعی بین بازیکنان خرید، فروش و یا معامله شوند.
§10 اگر بخشی از عبارت غیر معتبر باشد، تاثیری در اعتبار سایر بخش های عبارت نمی گذارد.